Medlemskap 150 kr /år

Bli medlem!
Stöd din lokala Bluesförening.
Bankgiro 5511-4029

Entréavgiften är för närvarande 100 kr. inkl. en lott.
Entréavgift för en medlems gäst är 130 kr.
Vid enstaka tillfälle kan entréavgiften vara högre.

På bakgrundsbilden syns Big Walter Shakey Horton.
Fotot är taget 1970 under
American Folk & Gospel Festival i Göteborgs Konserthus.

Länksidan tas fram efter hand  och vi hoppas att den skall bidra till
ökad  kunskap om blues i alla former. tanken är att länka till artisters
hemsidor och olika artisters biografier.

Vi hoppas att det som publiceras på våra sidor respekteras med avseende
på upphovsrättigheter etc.. om vi skulle göra oss skyldiga till någon
överträdelse av upphovsrättslig art är det helt oavsiktligt och vi hoppas
att ni i så fall påpekar detta för oss så att vi kan rätta till misstaget.

Alla bilder på hemsidan är Copyright © Ingemar Forsström.