Bluesföreningen Ernst utställning på Lysekils kulturvecka mellan den
27/9 - 2/10 2008. Det visas foto av Gunnar Olofsson och Lennart Hård.
Affischer från tidigare spelningar, Tidningsklipp från Bluesföreningens start 1989
och några år framåt. Senaste medlemsbladet mm.

 

 
 

Utställningen på Oscars

 
 

 

 

 

   Tillbaka