NEROS BLUESBAND PÅ CAFÉ KOM I GÖTEBORG 2006-11-17

Neros Bluesband

                                                                                  Arvid Nero    

                          Jam efter spelningen med Simon Söfelde, Arvid Nero, och Al Tehler                   

Al Tehler och Simon Söfelde

                                                                                   

                                             Musikern och Krögaren på KoM Fredrik Kjellberg
                Tillbaka                                                                                                                                    Foto: Ingemar Forsström