NEROS BLUESBAND PÅ HOTEL LYSEKIL 2006-11-25

Neros Bluesband

                                                                                  Arvid Nero    

                                                                           Arvid och Samuel                   

                                                                                Simon Söfelde    

                                                         

 

Samuel och Kalle

 

 

Samuel Runsteen

Kalle Stenbäcken

               Tillbaka                                                                                                                                                 Foto: Ingemar Forsström